Video ini memaparkan cadangan Malayan Union dan Syarat Perjanjian Malayan Union

Advertisements