Aqueduct Rom

Aqueduct adalah saluran air pada zaman tamadun rom.bekalan air dibawa dari sumbernya di gunung melalui saluran air tersebut. Aqueduct yang paling panjang ialah di Marcia iaitu sepanjang 91 kilometer.

Acropolis

Acropolis ialah pusat pentadbiran atau ibunegeri di Athens.Dalam acropolis terdapat binaan yang menarik seperti rumah berhala,teater serta bangunan yang menarik iaitu parthenon.

Parthenon ialah rumah berhala untuk Dewi Athena. Pembinaanya adalah untuk mengingati kejayaan membebaskan diri daripada Persia.

Advertisements