Zaman Pra sejarah ialah zaman manusia belum mengenali tulisan.
Terdapat 4 tahap zaman prasejarah
1. Zaman Paleoliyik
2.zaman Mesolitik
3. Zaman Neolitik
4. Zaman Logam

Advertisements